تراز لیزری اپتیک بوش مدل GOL20D

۲۴,۱۷۱,۰۰۰ تومان

تراز لیزری اپتیک بوش مدل GOL20D

دارای دقت اندازه گیری 3میلیمتر

توانایی بزرگنمایی تا 20 برابر

داشتن محدوده عملکرد بالیزر دیتکتور 30 متر

تراز اتوماتیک بوده با محور عرضی و طولی

قادر به خاموش شدن اتوماتیک

توانایی کار در دمای 10-تا50 درجه

داشتن برد لیزر 60 متر

ZAMIRANABZAR-GOL20D- تراز لیزری اپتیک بوش مدل GOL20D- تراز لیزری اپتیک بوش مدل GOL20D
تراز لیزری اپتیک بوش مدل GOL20D

۲۴,۱۷۱,۰۰۰ تومان

مقایسه