کمپرسور باد 50لیتر کنزاکس مدل KACS-150

کمپرسور باد 50لیتر کنزاکس مدل KACS-150

داشتن حجم مخزن 50لیتر

داشتن دو خروجی هوا

داشتن دبی هوا 248لیتر در دقیقه

داشتن فشارسنج

دارای حداکثر فشار PSI 115

دارا بودن فشار عادی PSI 100

داشتن پیچ تنظیم فشار

داشتن فیلتر هوای فلزی

دارا بودن سوپاپ اطمینان

داشتن فناوری کمپرسور بدون روغن

داشتن موتور القایی و کلید قطع و وصل اتومات

دارای ولتاژ 220ولت

 

مقایسه