پیچگوشتی چکشی ان ای سی مدل 1040

پیچگوشتی چکشی ان ای سی مدل 1040

دارای سه نظام 10میلیمتر

توانایی سوراخکاری مصالح تا 10 میلیمتر

توانایی گردش چپ و راست

قادر به کنترل سرعت

داشتن قفل سوئیچ

داشتن بدنه ارگونومیک

قابلیت عایق دوبل

دارای ولتاژ220

مقایسه