پولیش میلواکی مدل AS12QE

پولیش میلواکی مدل AS12QE

داشتن قطر دیسک 150 میلیمتر

قادر به کنترل سرعت

توانایی قفل شدن سوئیچ روی دسته

داشتن اندازه اسپینر M14

داشتن  2.24متر بر ثانیه

توانایی یکدست کردن سطوح

داشتن قدرت ورودی 1200وات

داشتن دستگیره راحت جهت حمل

مقایسه