پروفیل بر میلواکی مدل CHS355E

۵,۷۲۹,۴۹۰ تومان

پروفیل بر میلواکی مدل CHS355E

توانایی برش گرد در 45درجه 100میلیمتر

توانایی برش مربع در 45 درجه 80میلیمتر

توانایی برش مستطیل در 45 درجه 80*100میلیمتر

توانایی برش ال شکل در 90 درجه 130میلیمتر

توانایی برش مربع در 90 درجه 115میلیمتر

توانایی برش گرد در 90 درجه 125میلیمتر

توانایی برش مستطیل در 90 درجه 70*230میلیمتر

داشتن قطر سنگ 355 میلیمتر

داشتن قفل روی دسته

همراه داشتن صفحه برش

دارا بودن پایه فولاد مهر موم شده

پروفیل بر میلواکی مدل CHS355E

۵,۷۲۹,۴۹۰ تومان

مقایسه