پروفیل بر دنلکس مدل DX-5224

پروفیل بر دنلکس مدل DX-5224

دارای قطر صفحه 355

دارای سوراخ  شفت

توانایی برش سطحی و دقیق

توانایی تنظیم در حالت 45 ذرجه

داشتن بدنه ارگونومیک

قابلیت عایق دوبل

دارای ولتاژ 220

قابلیت استفاده در مکان های صنعتی.عمومی

مقایسه