مینی فرز کرون مدل CT13497

مینی فرز کرون مدل CT13497

توانایی برش فلز

قادر به برش زاویه

داشتن قطر صفحه 115 میلیمتر

داشتن ضخامت صفحه3تا6 میلی متر

دارای سایز سوراخ 14 میلیمتر

داشتن حفاظ جهت جلوگیری از ورود غبار

تجهیز شده به گیربکس جهت طول عمر دستگاه

داشتن دسته با توانایی چرخش 45درجه

همراه داشتن حفاظ و عینک ایمنی

توانایی نصب دسته در سه جهت ستگ را دارد

مقایسه