مینی فرز متابو مدل WEV10-125Quick

مینی فرز متابو مدل WEV10-125Quick

داشتن موتور ماراتن

داشتن کلاچ ایمنی

قادر به کنترل سرعت(کلید دیمر)

توانایی برش زاویه

دارای قطر صفحه 125

توانایی تعویض تیغه و صفحه

داشتن حفاظ

دارای گارد قابل تنظیم

دارای ولتاژ 220

مقایسه