فرز انگشتی گلو بلند متابو مدل GE950 G Plus

فرز انگشتی گلو بلند متابو مدل GE950 G Plus

دارای موتور ماراتن

فرز انگشتی گلو بلند

توانایی گیر بکسی

دارای سایز کولت 6میلیمتر

داشتن قفل محور

دارای کابل 4 متری

قادر به کنترل سرعت (کلید دیمر)

داشتن دسته ارگونومیک

دارای ولتاژ 220

مقایسه