فارسی بر کشویی میلواکی مدل MS216SB

فارسی بر کشویی میلواکی مدل MS216SB

دارای ظرفیت مخروطی چپ و راست 48و2- درجه

داشتن قطر تیغه 216میلیمتر

دارای اندازه سوراخ 30میلیمتر

توانایی برش لبه 45-45درجه 48*190

توانایی برش لبه 90-45درجه 60*190

توانایی برش لبه 90-90درجه 270*60

توانایی برش لبه 45-90درجه 48*270

داشتن ولتاژ 220ولت

داشتن ظرفیت میتر راست وچپ 50درجه

توانایی شروع بسیار نرم

داشتن دستگیره ارگونومیک

مقایسه