شمشاد زن ان ای سی مدل SHZ-55

شمشاد زن ان ای سی مدل SHZ-55

دارای فاصله پایه 18 میلیمتری

داشتن فاصله 2 تیغه برشی 28 میلیمتر

دارای طول تیغه 550میلیمتر

دارای طول ریل 56سانتی متر

دارای ولتاژ 220

دارا بودن عایق دوبل

مقایسه