سنباده نواری میلواکی مدل BS100LE

سنباده نواری میلواکی مدل BS100LE

داشتن طول نوار 620میلیمتر

توانایی مکش گرد و غبار

داشتن عرض نوار 100میلیمتر

توانایی قفل شدن سوئیچ روی دسته

قادر به کنترل سرعت

توانایی یکدست کردن سطوح

داشتن حفاظ جهت محافظت

داشتن دستگیره ارگونومیک

مقایسه