سنباده میلواکی مدل AS12E

سنباده میلواکی مدل AS12E

داشتن قطر دیسک 180 میلیمتر

توانایی کنترل لرزش تند یا کند

داشتن قطر سوراخ مرکزی 14میلیمتر

توانایی قفل شدن سوئیچ روی دسته

داشتن اندازه اسپینر M14

داشتن سرعت لرزش 2.9متر بر ثانیه

توانایی یکدست کردن سطوح

داشتن حفاظ جهت محافظت

داشتن طول سیم 4متری

توانایی انتقال حرارت

داشتن دستگیره ارگونومیک

مقایسه