سشوار صنعتی صدرا مدل SA 5120

سشوار صنعتی صدرا مدل SA 5120

مجهز به موتور قدرتمند مناسب کارهای سنگین

میزان حرارت بر روی درجه اول 50 درجه سانتی گراد

میزان حرارت بر روی درجه دوم 50-600 درجه سانتی گراد

میزان حرارت بر روی درجه سوم 50-600 درجه سانتی گراد

میزان خروجی هوا بر روی درجه اول 250 لیتر در دقیقه

میزان خروجی هوا بر روی درجه دوم 250 لیتر در دقیقه

میزان خروجی هوا بر روی درجه سوم 500 لیتر در دقیقه

تعداد سرعت دستگاه در حالت گردش آزادانه 11000 دور بر دقیقه

دارای بدنه آرگونومیک با مقاومت بالا

مقایسه