سشوار صنعتی دو حالته دیوالت مدل D26411

سشوار صنعتی دو حالته دیوالت مدل D26411

داشتن حجم جریان هوا 250/450

قادر به تنضیم شدت هوا

داشتن 2عدد نازل مختلف

داشتن دما 50-400/و50-600

توانایی عمر بالای دستگاه

دارای طراحی ارگونومیک

همراه داشتن کیف حمل

داشتن کیفیت ساخت بالا

مقایسه