سشوار صنعتی ان ای سی مدل 4111

سشوار صنعتی ان ای سی مدل 4111

توانایی کار تا دمای 400 تا 600 درجه

همراه داشتن سری های مختلف و کیف حمل

داشتن سیستم خنک کننده

قابله استفاده جهت کار های صاف کاری. کارهای وارنیش و حرارت دادن اجسام

دارای ولتاژ 220 و دارای دو حالت پرتاب باد

قابلیت استفاده در مکان های صنعتی.عمومی و ساختمانی

مقایسه