رنده برقی توسن مدل 4950EP

رنده برقی توسن مدل 4950EP

عرض رنده کاری 82 میلیمتر

حداکثر عمق رنده کاری 4 میلیمتر

حداکثر عمق بغل دو راهه 25.4 میلیمتر

نوع تیغه به کار رفته در دستگاه HSS

قابلیت رنده کاری از 0-4 میلیمتر و با دقت برش 0.1 میلیمتر

استفاده از کفه آلومینیومی عریض با قابلیت رنده کاری 82 میلیمتر

استفاده از قفل ایمنی برای کلید برق در زمان روشن ماندن دستگاه

استفاده از دسته ارگونومیک با پوشش ضد تعریق

استفاده از کلید برق مقاوم به گرد و غبار و آلودگی های محیطی

با قابلیت اتصال به جارو برقی و مکنده های صنعتی

مقایسه