دریل 10 اتومات ان ای سی مدل NEC-6115

دریل 10 اتومات ان ای سی مدل NEC-6115

توانایی دریل کاری در چوب تا قطر25 میلیمتر

توانایی دریل کاری در اهن تا قطر10میلیمتر

توانایی دریل کاری در بتن تا قطر10 میلیمتر

توانایی گردش چپ و راست

قادر به کنترل سرعت

داشتن سه نظام اتومات

داشتن بدنه ارگونومیک

همراه داشتن کیف حمل

قابلیت عایق دوبل

دارای ولتاژ220

مقایسه