دریل چکشی متابو مدل SBE760

دریل چکشی متابو مدل SBE760

دریل 13میلیمتری

دارای موتور ماراتن

قادر به کنترل سرعت

داشتن کلاچ ایمنی

توانایی سوراخکاری در چوب 40 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 13میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 16میلیمتر

دارای سه نظام اتوماتیک 1.5تا 13

خوش دست و سبک

توانایی چپ گرد و راست گرد

توانایی قفل محور

متناسب جهت کار صنعتی

دارای ولتاژ 220

مقایسه