دریل چکشی متابو مدل SB850-2/16

دریل چکشی متابو مدل SB850-2/16

دریل 16میلیمتری

دارای موتور ماراتن

قادر به کنترل سرعت

داشتن کلاچ ایمنی

توانایی سوراخکاری در چوب 40 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 16میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 18میلیمتر

دارای سه نظام اچاری 1.5تا 16

خوش دست و سبک

توانایی چپ گرد و راست گرد

توانایی قفل محور

متناسب جهت کار صنعتی

دارای ولتاژ 220

مقایسه