دریل چکشی اکتیو مدل AC2213 MC

دریل چکشی اکتیو مدل AC2213 MC

ساخته شده در انواع معمولی دریل ها

مجهز به ولتاژ ورودی 220 ولت

مجهز به سیستم مته گیر شش گوشه

مجهز به کیف مقاوم از نوع BMC

میزان سرعت گردش آزاد دستگاه 2800 دور در دقیقه

مجهز به سیستم چرخشی راست و چپ

تعداد ضربات وارد شده توسط دستگاه 3000 ضربه در دقیقه

میزان عمق ایجاد سوراخ در چوب 30 میلی متر

میزان عمق ایجاد سوراخ در فلز 13 میلی متر

میزان عمق ایجاد سوراخ در مصالح 16 میلی متر

مقایسه