دریل همزن متابو مدل RWE 1020

دریل همزن متابو مدل RWE 1020

دارای موتور ماراتن

همراه داشتن یک عدد تیغه

دریل همزن تک تیغ

داشتن کابل 4متری

خوش دست و سبک

توانایی چپ گرد و راست گرد

توانایی قفل محور

متناسب جهت کار صنعتی

دارای ولتاژ 220

مقایسه