دریل متابو مدل BE850-2

دریل متابو مدل BE850-2

دریل 13 میلیمتری

دارای دو سرعت مختلف

داشتن کلاچ اتومات

دارای سه نظام 13 میلیمتری اتومات

خوش دست و سبک

توانایی چپ گرد و راست گرد

توانایی قفل محور

قابلیت چکشی

متناسب جهت کار صنعتی

دارای ولتاژ 220

مقایسه