دریل متابو مدل BDE1100

دریل متابو مدل BDE1100

دریل 16میلیمتری

دارای دو سرعت مختلف

توانایی گیربکسی وچکشی

قادر به کنترل سرعت

دارای سه نظام 16 میلیمتری اتومات

توانایی سوراخکاری در چوب 40 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 16میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 20میلیمتر

متناسب جهت کار صنعتی

توانایی چپ گرد و راست گرد

داشتن کلاچ اتومات

  • 220
مقایسه