دریل شارژی متابو مدل SB 18 LTX Impulse

دریل شارژی متابو مدل SB 18 LTX Impulse

داشتن ولتاژ 18 ولت

قادر به انتخاب حالت ضربه ای بر سطوح نرم

داشتن سه نظام اتوماتیک

داشتن موتور قوی 4 قطبه جهت دریل کاری سریع

همراه داشتن دسته کمکی

دارای گشتاور 110 نیوتون

داشتن حالت چکشی 2دور

دارای سه نظام اتومات 13 میلیمتری

قادر به گردش چپ و راست

توانایی مته کاری در چوب 65 میلیمتر

توانایی مته کاری در فلز 13 میلیمتر

توانایی مته کاری در بتن 16 میلیمتر

مقایسه