دریل سرکج دیوالت مدل D21160

 • دریل سرکج دیوالت مدل D21160دریل 10 میلیمتری

  داشتن ارمیچر جهت افزایش طول عمر قطعات

  داشتن زاویه 90 درجه جهت استفاده در فضای کم

  داشتن سه نظام اچارخور 10 میلیمتری

  قادر به کنترل سرعت(کلید دیمر)

  توانایی گردش یک جهت

  توانایی سوراخکاری در چوب 20 میلیمتر

  توانایی سوراخکاری در فلز 10میلیمتر

  توانایی استفاده از مته های10میلیمتر

  داشتن ولتاژ220ولت

مقایسه