دریل بتن کن متابو مدل KHE96

دریل بتن کن متابو مدل KHE96

دریل بتن کن 5شیار

بتن کن 50میلیمتری

داشتن سیگنال حرارتی

دارای گشتاور 120 نیوتون

دارای سه حالت ساده -چکشی و تخریب

دارای قطر مته کاری در چوب 30 میلیمتر

دارای قطر مته کاری در بتن50میلیمتر

خوش دست و سبک

توانایی گردش به راست و چپ

مناسب برای کار صنعتی

دارای ولتاژ 220

مقایسه