دریل بتن کن متابو مدل KHE56

دریل بتن کن متابو مدل KHE56

دریل بتن کن 5شیار

بتن کن 40میلیمتری

دارای سه حالت ساده -چکشی و تخریب

قادر به کنترل سرعت

داشتن کلاچ ایمنی

داشتن سیگنال حرارتی

دارای قطر مته کاری در چوب 30 میلیمتر

دارای قطر مته کاری در بتن40میلیمتر

خوش دست و سبک

توانایی گردش تک جهت

مناسب برای کار صنعتی

دارای ولتاژ 220

مقایسه