دریل بتن کن متابو مدل KHE2851

دریل بتن کن متابو مدل KHE2851

دریل بتن کن 4شیار

بتن کن 28میلیمتری

همراه داشتن سه نظام اضافی

دارای سه حالت ساده -چکشی و تخریب

قادر به کنترل سرعت

داشتن کلاچ ایمنی

دارای قفل محور

دارای قطر مته کاری در چوب 30 میلیمتر

دارای قطر مته کاری در فلز 13 میلیمتر

دارای قطر مته کاری در بتن28

خوش دست و سبک

توانایی چپ گرد و راست گرد

مقایسه