دریل بتن کن دیوالت مدل D25324K

دریل بتن کن دیوالت مدل D25324K

قادر به کار در سه حالت

داشتن یک سه نظام 13میلیمتری زاپاس

قابلیت ضد لغزش بودن

داشتن نظام چهار شیار 26میلیمتری

قادر به نصب دسته بدون نیاز اچار

توانایی چرخش و کوبش همزمان

داشتن سه نظام خودکار SDS PLUS

قادر به کنترل سرعت(کلید دیمر)

توانایی گردش به چپ و راست

توانایی سوراخکاری در چوب 30 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 13 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 26میلیمتر

داشتن ولتاژ 220تا230ولت

مقایسه