دریل بتن کن دیوالت مدل D25134K

دریل بتن کن دیوالت مدل D25134K

داشتن کلید قفل سوئیچ

قادر به کار در سه حالت

داشتن نظام چهار شیار 13میلیمتری

قادر به نصب دسته بدون نیاز اچار

توانایی چرخش و کوبش همزمان

داشتن سه نظام خودکار SDS PLUS

قادر به کنترل سرعت(کلید دیمر)

توانایی گردش به چپ و راست

توانایی سوراخکاری در چوب 30 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 26 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 13میلیمتر

داشتن ولتاژ 220تا240ولت

مقایسه