دریل بتن کن دیوالت مدل D25133K

دریل بتن کن دیوالت مدل D25133K

داشتن کلید قفل سوئیچ

قادر به کار در سه حالت

داشتن نظام چهار شیار 26میلیمتری

قادر به نصب دسته بدون نیاز اچار

توانایی جلوگیری از ورود غبار به صورت پیشرفته

داشتن سه نظام خودکار SDS PLUS

قادر به کنترل سرعت(کلید دیمر)

توانایی گردش به چپ و راست

توانایی سوراخکاری در چوب 30 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 13 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 26میلیمتر

توانایی استفاده از مته های 1.5تا13 میلیمتر

داشتن ولتاژ  230ولت

مقایسه