دریل بتن کن دیوالت مدل D25033C

دریل بتن کن دیوالت مدل D25033C

داشتن کلید قفل سوئیچ

قادر به کار در سه حالت

داشتن نظام چهار شیار 22میلیمتری

قادر به نصب دسته بدون نیاز اچار

توانایی جلوگیری از ورود غبار

داشتن سه نظام SDS PLUS

قادر به کنترل سرعت(کلید دیمر)

توانایی گردش به چپ و راست

توانایی سوراخکاری در چوب 30 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در فلز 13 میلیمتر

توانایی سوراخکاری در بتن 22میلیمتر

توانایی استفاده از مته های 1.5تا13 میلیمتر

داشتن ولتاژ  220تا 240ولت

مقایسه