حرارت سنج لیزری بوش مدل Universal Temp

حرارت سنج لیزری بوش مدل Universal Temp

دارای کلاس لیزر 2

دارای دقت اندازه گیری 0.1+/-میلیمتر

داشتن محدوده زمانی اندازه گیری 0.5تا4ثانیه

دارای محدوده کارکرد 30-تا 500درجه

قادر به خاموش شدن اتوماتیک

داشتن 2عدد باطری

مقایسه