تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180

تراز لیزری 180درجه کنزاکس

داشتن تعداد نقطه لیزر 2تا

توانایی تراز خودکار

داشتن لیزر کلاس ll

داشتن برد 10متری

توانایی نمایش خط

قادر به نمایش خط لیزر افقی و عمودی

توانایی نصب روی پایه

داشتن میزان دقت 1.5میلیمتر

داشتن 4عدد باتری

مقایسه