تراز لیزری خطی بوش مدل GLL2

تراز لیزری خطی بوش مدل GLL2

دارای کلاس لیزر 2

دارای دقت اندازه گیری 3میلیمتر

توانایی نمایش دو خط لیزری عمود برهم به صورت گونیا

تراز اتوماتیک بوده با محور عرضی و طولی

قادر به خاموش شدن پس از 30 دقیقه

تراز از نوع مگنت است

داشتن چراغ جهت کار در تاریکی

داشتن برد لیزر 10متر

قابلیت ضد گرد و غبار و قطرات اب

داشتن باطری

مقایسه