تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50CG

۱۷,۷۶۳,۰۰۰ تومان

تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50CG

دارای کلاس لیزر 2

داشتن برد 20متر

داشتن محدوده اندازه گیری نقطه لیزر 15متر

داشتن محدوده اندازه گیری خط لیزر 10متر

توانایی علامت گذاری 2نقطه و شاقول لیزری

توانایی کار در 10-تا50درجه

داشتن دامنه اندازه گیری با اشکار ساز 50 متر

دارای تعداد خط 2

دارای دقت اندازه گیری 0.3میلیمتر

توانایی نمایش خط لیزری عمودی و افقی

تراز اتوماتیک بوده با محور عرضی و طولی

قادر به خاموش شدن اتوماتیک

داشتن 4عدد باطری قلمی

ZAMIRANABZAR-BOSCH-GCL2-50CG-تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50CG
تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50CG

۱۷,۷۶۳,۰۰۰ تومان

مقایسه