تراز اوپتیک بوش مدل GOL 32 D

۲۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان

تراز اوپتیک بوش مدل GOL 32 D

دارای دقت اندازه گیری 1میلیمتر

توانایی بزرگنمایی تا 32 برابر

داشتن محدوده عملکرد بالیزر دیتکتور 30 متر

تراز اتوماتیک بوده با محور عرضی و طولی

قادر به خاموش شدن اتوماتیک

توانایی کار در دمای 10-تا50 درجه

داشتن برد لیزر 30 متر

داشتن 4عدد باطری

ZAMIRANABZAR-BOSCH- GOL 32 D-تراز اوپتیک بوش مدل GOL 32 D
تراز اوپتیک بوش مدل GOL 32 D

۲۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان

مقایسه