بتن کن آاگ مدل KH7E

بتن کن آاگ مدل KH7E

فدرت فوق العاده هر ضربه10.5ژول در دو حالت مته کاری ضربه ای و چکش تخریب

تجهیز شده به مته گیر5 شیار SDS MAX

دارای کابل 4 متری و بی نیازی کاربر جهت استفاده از سیم رابط

قابلیت سوراخ کاری در TUNNEL BIT، مته کر، بتن

قطر سوراخ کاریTUNNEL BITتا80mm

قطر سوراخ کاری با مته کر 150mm

قطر سوراخ کاری در بتن 45mm

کارایی فوق العاده

مجهز به  کلاچ ایمنی جهت ایمنی بیشتر محافظت از کاربر و ابزار در برابر قفل شدن ناگهانی

مقایسه