اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1018L

اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1018L

اندازه تیغه دستگاه 260 میلی متر

مجهز به تیغه برش دهنده چرخشی

مجهز به کیسه براده های حین کار

قابلیت ایجاد برش در چوب به عمق 90 میلی متر

ویژه برای برش چوب

مجهز به قابلیت ایجاد برش های فارسی

مجهز به کابل به طول 2.5 متر

قابلیت ایجاد برش در 45 درجه به اندازه 91 × 305 میلی متر

قابلیت ایجاد برش زاویه دار از جهات چپ و راست

دارای ترمز الکترونیکی و سیستم کنترل استارت

تجهیز شده به بلبرینگ خطی دو پل

مجهز به سیستم حرکت کشویی و ایجاد برش سالم

مقایسه