اره عمود بر کرون مدل CT15189

اره عمود بر کرون مدل CT15189

داشتن قفل سوئیچ

داشتن وزن متناسب برای کار

توانایی برش چوب تا عمق 80میلیمتر

توانایی برش فولاد تا عمق 10میلیمتر

توانایی برش الومینیوم تا عمق 20میلیمتر

توانایی برش در حالت چکشی

قادر به برش زاویه

توانایی برش چوب و فلزات و mdf

قادر به حرکت پاندولی

مقایسه