مینی فرز میلواکی مدل AG15-125XC

مینی فرز میلواکی مدل AG15-125XC

داشتن قطر صفحه 115و125 میلیمتر

دارای اندازه سوراخ 2میلیمتر

توانایی برش تا عمق 33میلیمتر

توانایی برش فلزات و سنگ و چوب

داشتن ولتاژ 220ولت

داشتن قفل تعویض صفحه

توانایی قفل شدن سوئیچ روی دسته

توانایی یکدست کردن سطوح

داشتن حفاظ جهت محافظت

داشتن دستگیره ارگونومیک

مقایسه

توضیحات

مینی فرز میلواکی مدل AG15-125XC

داشتن قطر صفحه 115و125 میلیمتر

دارای اندازه سوراخ 2میلیمتر

توانایی برش تا عمق 33میلیمتر

توانایی برش فلزات و سنگ و چوب

داشتن ولتاژ 220ولت

داشتن قفل تعویض صفحه

توانایی قفل شدن سوئیچ روی دسته

توانایی یکدست کردن سطوح

داشتن حفاظ جهت محافظت

داشتن دستگیره ارگونومیک