فارسی بر شپخ مدل HM110MP

فارسی بر شپخ مدل HM110MP

طراحی شده به وزن 13,5 کیلوگرم

توانایی برش در زاویه 45*90 با 45*349میلی متر

توانایی برش در زاویه 0*45 برابر است با 45*240

مجهز به صفحه تیغه به اندازه 254 میلی متر

قابلیت استفاده در قدرت 2000 وات

گردش دستگاه به صورت آزاد 4500دور بر دقیقه

مجهز به تیغه برنده از جنس فولاد

طراحی بدنه به صورت ارگونومیک

مقایسه