تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50C

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50C

دارای کلاس لیزر 2

داشتن برد 20متر

داشتن محدوده اندازه گیری نقطه لیزر 15متر

داشتن محدوده اندازه گیری خط لیزر 10متر

توانایی علامت گذاری 2نقطه و شاقول لیزری

توانایی کار در 10-تا50درجه

داشتن دامنه اندازه گیری با اشکار ساز 50 متر

دارای تعداد خط 2

دارای دقت اندازه گیری 0.3میلیمتر

توانایی نمایش خط لیزری عمودی و افقی

تراز اتوماتیک بوده با محور عرضی و طولی

قادر به خاموش شدن اتوماتیک

داشتن 4عدد باطری قلمی

ZAMIRANABZAR-BOSCH- GCL2-50C-تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50C
تراز لیزری ترکیبی بوش مدل GCL2-50C

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه