اره عمودبر دورمتغیر کرون مدل CT15212

اره عمودبر دورمتغیر کرون مدل CT15212

قابلیت تنظیم حرکت پاندولی به شکل 5 حالت پرکاربرد

قابلیت تنظیم سرعت محرکه ی تیغه برنده با استفاده از دیمر

قابلیت حرکت 18 میلی متری کورس تیغه

قبالیت برش زاویه دار در جهت های طرفین تا زاویه ی 45 درجه سانتی گراد

قابلیت برش دادن جنس آلومنیوم تا ضخامت 10 میلی متر

دارا بودن شستی الکترونیکی قابل دسترسی آسان بر روی بدنه اره

برش های ایجاد شده به شکل چکشی و بدون صدمه

دارنده ی قفل دائمی در حالت غیر فعال

قابلیت ایجاد برش های بی نقص و سالم

مقایسه